ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
กระบองเพชรเสมา(นครนายก)รหัสTM-GM-N0010

ขายในไม้กระถางกลางถึงใหญ่ และนิยมขายเป็นหน่อตัดชำด้วย เนื่องจาก ....................... (1.) สินค้ามีการซื้อขายตลอดเวลาในแต่ละวัน ปริมาณในตลาดอาจมีขึ้นมีลง ก่อนจัดส่งทางเราจะขออนุญาติคอนเฟิร์มเรื่องรูปทรงความสวยงามและจำนวน ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด............................. (2.) สำหรับลูกค้าโครงการที่ใช้สินค้าจำนวนมาก สามารถรอเวลาการจัดหาสินค้าได้ แนะนำควรสั่งล่วงหน้าเนิ่นๆ จะทำให้ได้สินค้ามีจำนวนเพียงพอ รูปทรงสเปคที่คัดได้ดีและราคาประหยัดลงได้ 10-30เปอร์เซ็นต์ ................................(3.) สำหรับลูกค้า VIP จะมีส่วนลดอยู่ประมาณ 10-30เปอร์เซนต์ และบริการปรึกษา ออกแบบฟรี...................................................(4.)ส่วนลดในข้อ(2.)และข้อ(3.)จะเป็นส่วนลดรวมจากรายการที่สั่งซื้อทั้งหมดอีกครั้ง


ขนาด : กถ.11นิ้ว สูง 0.4-0.5ม. ทรงพุ่ม 30-40 ซม. , กถ. 6นิ้ว สูง 25-30ซม. ทรงพุ่ม 10-15 ซม.(ขนาดความสูง ทรงพุ่ม อาจมีต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีในตลาดขณะนั้น)
ปริมาณการใช้งาน : กถ.11นิ้ว ใช้16ต้น/ตร.ม. , กถ. 6นิ้ว ใช้36ต้น/ตร.ม. ข้อมูลนี้เป็นลักษณะปลูกเป็นแปลงแต่การใช้งานนิยมปลูกห่างหรือใส่กระถาง
128 - 178 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

นิยมใช้จัดสวนกระบอกเพชร หรือสวนทะเลทราย หรือใช้เป็นไม้กระถางตกแต่งอาคาร ชอบดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปานกลางถึงน้อย ทนแล้ง ชอบแดดจัด

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์