ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
โกสนแซ่ม้า (นครนายก)รหัสTM-GP-N0498

ไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1-2 เมตร ลำต้นตั้งตรง ผิวเรียบ สีน้ำตาลปนเทา แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มค่อนข้างแน่น ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับค่อนข้างถี่ ใบเรียวยาวรูปแถบ ก้าน ใบสีเขียวเข้ม มีจุดประสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วทั้งใบ ใบยาวประมาณ 9.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร ก้านช่อยาว มี 10-20 ดอก ผลค่อนข้างกลมขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร


ขนาด : ขนาดความสูง 0.15-0.20ม. ทรงพุ่ม 0.15ม.
ปริมาณการใช้งาน : -
3 - 16 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

  ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัดหรือแสงแดดรำไร การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์