ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
แก้ว (นครนายก)รหัสTM-K-N0330

ดอกสีขาว กลิ่นหอม แก้วเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร การแตกกิ่งก้านของทรงพุ่มไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ออกดอกเป็นช่อใหญ่ *จันจัน พันธุ์ไม้


ขนาด : ขนาดความสูง 0.40ม. ทรงพุ่ม 0.10ม.
ปริมาณการใช้งาน : -
18 - 172 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง ควรให้น้ำ 3 - 5 วัน / ครั้ง ชอบดินร่วนซุย หรือดินร่วนทราย ต้องการแสงแดดจัด

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์