ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
เกล็ดแก้ว (นครนายก)รหัสTM-KK-N0381

สูง 15-50 เซนติเมตร กิ่งก้านเล็ก สีเขียวปนแดงเรื่อ มีขนสั้นปกคลุม ใบเดี่ยว ปลายใบแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มอมเทาปนสีเขียวอ่อน ด่างสีขาวครีมถึงเหลืองนวล ดอกสีขาว ดอกมีขนาดเล็ก


ขนาด : -
ปริมาณการใช้งาน : -
12 - 29 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

-

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์