ผลิตภัณฑ์จัดสวน > แคตตัส กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ
กุหลาบหิน (นครนายก)รหัสCN-GH-N0001

ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง 20 – 40 เซนติเมตร ลำต้นอวบน้ำ ใบอวบน้ำและรูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม แผ่นใบหนา สีเขียวสดเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อ บ พันธุ์ดั้งเดิมมีสีแดง ปลูกได้ทั่วไป ส่วนพันธุ์ลูกผสมมีสีขาว เหลือง ชมพู ส้ม แดง เป็นพืชวันสั้น


ขนาด : -
ปริมาณการใช้งาน : -
58 - 78 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ปลูกในดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดี ไม่แฉะ แสงแดดเต็มวันถึงรำไร ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งและใบ เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 10 – 15 วัน เมื่ออายุ 35 – 40 วันจึงย้ายปลูก โดยขุดหลุมปลูกให้ตื้นๆ ห่างจาก ผิวดินเล็กน้อย หลังเพาะ 4 – 5 เดือนจึงออกดอก

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์