ผลิตภัณฑ์จัดสวน > n/a

ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :
637 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม