ผลิตภัณฑ์จัดสวน > กระถางปลูกต้นไม้
โอ่งเล็ก(นครนายก)รหัสGT-AL-N0179

โอ่งเล็ก โอ่งตกแต่งสวน


ขนาด : ปาก20 สูง30ซ.ม
ปริมาณการใช้งาน : -
130 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ตกแต่งสวน ตกแต่งในสวนสไตล์ต่างๆ

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม