ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้ล้อม ต้นไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้น
ตีนเป็ดฝรั่ง (นครนายก)รหัสTL-TP-N0199

สมโภชน์พันธุ์ไม้/สระบุรี  โทร 097-1348058


ขนาด : 10 นิ้ว สูง 5 เมตร
ปริมาณการใช้งาน : -
5,000 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

-

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม