ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
เขียวหมื่นปี (นครนายก)รหัสTM-KP-N0270

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 20 – 50 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นกลมเห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อ ทุกส่วนอวบน้ำ เมื่ออายุมากขึ้นมัก


ขนาด : -
ปริมาณการใช้งาน : -
43 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดดรำไร ชอบความชื่นสูง

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ไม้มงคล เสริมบารมี
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์